Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

tenderly
18:03

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
tenderly
17:58
Można ukrywać fakt, ale w snach to przypływa. 
— Fokus & O. S. T. R - Przetrwasz
Reposted frompastelowe pastelowe viamefir mefir
tenderly
17:54
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viacukierek cukierek

August 07 2018

tenderly
16:42
6619 95fe 500
26.
tenderly
16:39

August 06 2018

tenderly
18:28
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaspontaneous spontaneous
tenderly
18:25
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
tenderly
18:24
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viapersona-non-grata persona-non-grata
tenderly
18:18
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalcohoolic alcohoolic
tenderly
16:54
2459 9025
yes
Reposted from4777727772 4777727772 viawakemeupx wakemeupx

May 26 2018

tenderly
23:01
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione

May 13 2018

tenderly
14:25
1755 e3ac 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaheartbreak heartbreak
tenderly
14:24
5269 190e
tenderly
14:23
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaheartbreak heartbreak
tenderly
14:23
14:19
0677 0572

poryw:

My edit.

Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
14:19
0729 bdf1 500
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
tenderly
14:15
Bo ludzie nie mogą w nocy spać, kiedy się boją.
— Małpa
Reposted fromhardbitch hardbitch viavanityhooker vanityhooker
tenderly
14:11
3516 6ca9 500
Seria niefortunnych zdarzeń s02e04
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
tenderly
14:09
Nie mogę się odnaleźć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl