Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

tenderly
18:20

March 12 2019

tenderly
12:00

March 10 2019

15:58
7476 ed07 500
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
tenderly
15:56
tenderly
15:51
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
tenderly
15:28
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viawakemeupx wakemeupx

March 06 2019

tenderly
19:00
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie
tenderly
17:56
8109 697a
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

February 13 2019

tenderly
23:57
 Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viamefir mefir

February 09 2019

tenderly
16:40
Reposted fromshakeme shakeme
16:01
1080 e8ef
Reposted fromfakinszit fakinszit viamadda madda

February 02 2019

tenderly
17:30
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viawakemeupx wakemeupx
tenderly
17:09
2040 fc1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx

January 29 2019

tenderly
22:21
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viacukierek cukierek
tenderly
19:45
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman viawakemeupx wakemeupx
tenderly
18:52
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik

August 20 2018

tenderly
18:03

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
tenderly
17:58
Można ukrywać fakt, ale w snach to przypływa. 
— Fokus & O. S. T. R - Przetrwasz
Reposted frompastelowe pastelowe viamefir mefir
tenderly
17:54
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viacukierek cukierek

August 07 2018

tenderly
16:42
6619 95fe 500
26.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl