Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

16:51
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viawrazliwa wrazliwa
tenderly
16:29
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
tenderly
16:28

July 09 2015

tenderly
19:39
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
tenderly
19:35
6038 76b6 500
Reposted fromtutaj tutaj viameriel meriel
tenderly
19:33
samotność najbardziej boli wieczorami.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

July 03 2015

tenderly
20:53
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaweightless weightless
tenderly
20:52
3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viaweightless weightless
tenderly
20:50
(1235) the old reader
Reposted fromweightless weightless

July 02 2015

tenderly
21:42
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
tenderly
21:42
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
tenderly
21:40
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viapersona-non-grata persona-non-grata
tenderly
21:40

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
tenderly
21:32
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
tenderly
21:02
tenderly
21:02
A co jeśli nie będzie lepiej?
— babyimdreamin.soup.io
tenderly
21:02
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
tenderly
21:01
8815 ae40
tenderly
21:00
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty

June 25 2015

tenderly
23:00
I chyba znów mi się tylko zdawało
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl