Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

tenderly
22:57
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viapersona-non-grata persona-non-grata
tenderly
21:39

May 11 2019

tenderly
23:24
8298 a101 500
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viasarazation sarazation
tenderly
21:53
4585 2082
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudosci rudosci
tenderly
20:12
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagreywolf greywolf
tenderly
20:12
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabarszczowa barszczowa
tenderly
20:10
1772 dd8d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaosiaka osiaka

May 10 2019

22:55
6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 08 2019

tenderly
11:28
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran
tenderly
11:04
3124 361a
Rzymskie wakacje (1953)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viafilmowa filmowa
tenderly
11:02
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafilmowa filmowa

May 07 2019

tenderly
15:17
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viapersona-non-grata persona-non-grata
tenderly
15:10
4409 8b41
Reposted fromoll oll viamefir mefir

May 03 2019

tenderly
20:51
tenderly
14:54
Kiedy wątpisz stajesz się łatwym celem
— Kapitan Marvel
Reposted fromresort resort viawakemeupx wakemeupx

May 01 2019

23:43
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaresort resort
tenderly
23:35
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaresort resort
23:35
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaresort resort
tenderly
23:28
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve vianaturalginger naturalginger
tenderly
23:15
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl