Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

22:52
tenderly
22:51
tenderly
22:50
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
tenderly
21:55
ja bym chciała, żeby ktoś mnie pokochał, po prostu.
chociaż raz w życiu poczuć się potrzebną, ważną, żeby ktoś nie widział świata poza mną.
a jak jest?
wiecznie nieważna, zapomniana, na ostatnim miejscu, nikomu nie potrzebna.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
tenderly
21:54
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
tenderly
21:53
Hej kobieto po co ten płacz...
— Strachy na lachy
Reposted fromNaja Naja viapersona-non-grata persona-non-grata
tenderly
21:51
2766 a133 500
a może zawsze byłam?
tenderly
21:51
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— Richard Paul Evans, Obiecaj mi
tenderly
21:51
Dziś uświadomiłam sobie że nigdy nie byłam nikogo priorytetem. Co gorsza nigdy nie będę nikogo nr jeden.
— rzeczy ważne i ważniejsze
tenderly
21:50
5680 c5e5
Reposted frompeper peper viapersona-non-grata persona-non-grata

June 18 2015

tenderly
23:30
5299 3cb0 500
23:25
Moje życie było samotne, przez nikogo nie rozumiane i nikomu niepotrzebne.
— Marina Rowan
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
tenderly
23:21
0225 ca3e 500
Co ta zupa. 
Reposted fromfelicka felicka viacytaty cytaty
tenderly
23:11
tenderly
23:10
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno

June 10 2015

tenderly
19:24
Naiwnie chciałem usłyszeć sens w Twoich pustych słowach.
— Grzegorz Hyży
18:33
0929 4877
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaflyingheart flyingheart
18:33
0549 f7ed
Reposted fromsunlight sunlight viaflyingheart flyingheart

June 09 2015

tenderly
13:41

May 31 2015

tenderly
12:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl